Currently Browsing: Genel

Nöbetçi meyhane

Cumhuriyet döneminde ramazan boyunca açık tutulan meyhane. Aslında ramazanda meyhanelerin büyük bölümü kapanırdı. Ama sayıları az da olsa bazı meyhaneler kapıya nöbetçiyiz tabelası asıp içki vermeyi sürdürürdü. Bu meyhanelerin penceresi mutlaka kalın siyah perde ile...

Ali Baba

Ali Baba İstanbul Kireçburnu’nda klasik meyhane geleneğinin izlerini taşıyan az sayıda mekândan biri olarak varlığını sürdüren tarihi balık lokantası. Kurucusu Balkan göçmeni Ali Baba’nın sağlığında edebiyat ve sanat çevresinden bohem müdavimleri vardı. Kuruluş hikâyesi de bir Boğaz salaşhanesine yakışır...

Esnaf meyhaneleri

Daha çok ticaretin ön planda olduğu, esnafı bol semtlerde bulunan ve genellikle bir tek atıp kaçan müşterilere hizmet ettiği için tektekçiler gibi çalışan ucuz meyhane. Günümüzde sayıları yok denecek kadar azalan esnaf meyhaneleri güne kuşluk rakısı ile başlar, öğle rakısı ile devam ederdi. Akşam...

Geleneksel meyhanelerimizin büyülü havası…

Eski dönemlerde meyhaneye girildiği zaman kapının yanında ya da sağ veya sol tarafta, bazen de tam karşı kısımda “İşret Tezgâhı” (İçki tevzi tezgâhı) bulunurdu. Burada mekânın en deneyimli hizmet erbaplarından ‘Mastori’ görev alırdı. Tezgâhta ayaküstü bir-iki tek atıp gidecekler için hazırlanmış rakı...

Eleos: Yeşilköy’ün ‘beyaz meyhanesi’

Vakti zamanında Ulus Atayurt’la beraber, 130 mekânı gezip ‘İstanbul Meyhaneleri ve Balık Lokantaları’ (Overteam Yayınları) yazmıştık. İyi de yapmıştık; hem keyif aldık hem de fikir ve görgü sahibi olduk. Aklımıza takılanlarda bazılarını da GQ için not düşmeye başlıyoruz. Yeşilköy’deyiz. Şehri İstanbul’un...

pikaplı meyhaneler

60’ların sonundan itibaren, özellikle arabesk müzikle birlikte yaygınlaşan melez meyhane. Gramofon her zaman klasik meyhanelerin aksesuarları arasında yer almıştır. Ancak tarihteki taş plak meyhanelerinin sayısı fazla değildir. Bunun en önemli sebebi plastik endüstrisinin erken döneminde yapılan taş...

« Older Entries Next Entries »