Currently Browsing: Genel

Zorbanın Balozu

19. yüzyılın sonlarında İstanbul Tophane’deki Arkadi Sokağı’nın tam arkasında bulunan kötü şöhretli meyhane. Önceleri Sakallı Yorgi’nin balozuyken el değiştirince Zorbanın Balozu adını aldı. Sermet Muhtar Alus bu adın nereden geldiğini şöyle anlatıyor: “Meyhaneye bitişik köşe sarraftı. Sakallı Yorgi sarrafa...

Barba

Meyhane patronu, usta. Sözcük Rumca kökenli (amca anlamına gelir) olsa da sadece Rumlara değil, Ermeni ve Yahudi meyhanecilere ve Müslümanlara yasak olan sufli meslek erbabı öteki gayrimüslimlere de barba denirdi. Barbalar genellikle yaşlı olurdu, ama gedik adı verilen meyhane ruhsatı miras yoluyla...

Tango Bıyık Bilakis

1965 yılında Yenikapı sahilinde seyyar meyhane. Kurucu ve işleticileri İktisat ve Hukuk öğrencilerindendi. Bir zamanki kayalıkların altındaki kumluğa akşam bastırmaya başlayınca, hamur tahtaları, yer sofraları konur, ucuz ama taze balık kızartılırdı. İşletmecilerin arkadaşları imece olsun diye uğrar, kızlar...

Nostalji karşı devrimcidir!

Nesli tükenmekte olan adım Feridun, soyadım Nâdir ya… Eh, genç de sayılmam. Üstüne akşamcı da olunca beni her yakalayan başlar aynı bıdı bıdıya adres sorar gibi: “Ner’de o eski meyhaneler mirim.” “Eski meyhaneleri kırpıp karpuz yapmışlar” diyesim gelir benim de. Nostalji geçmişin eğilmiş bükülmüş ve bir...

Cibali

Haliç’in Suriçi kıyısındaki Cibali semti eskiden beri meyhaneleriyle ünlüdür. Bu meyhanelerin müşterileri semtin ünlü tulumbacıları, arabacıları, fırıncıları, kayıkçılar, gemiciler, kalafat yeri işçileri ile bu gibilerle ülfet ve sohbetten zevk alan efendi, bey takımından bıçkın meşrepli kişilerdi....

Loto

Kökleri Bizans’a dayanan eski bir meyhane oyunu. Özellikle birden fazla meyhanenin bulunduğu yerlerde, yakın geçmişe kadar uygulanan bir gelenekti. Her bölgenin bir lotaryacısı vardı. Lotaryacının meyhane çevresinde tanınan, güvenilir bir kişi olması, katılanları lotonun hilesiz yapıldığına inandırmak...

« Older Entries